CONTIGER PURE ENERGY je vysokokvalitný výrobok rakúskeho výrobcu nápojov - spoločnosti Grapos.
Grapos vyrába výlučne nápoje a post-mix sirupy pre použitie v gastronómii. Preto je aj CONTIGER dostupný iba v kluboch, diskotékach a podnikoch.


Pri výrobe sa dodržiavajú najprísnejšie kvalitatívne kritériá a proces je certifikovaný podľa HACCP.


Záleží nám na životnom prostredí!
CONTIGER je najekologickejší energetický nápoj planéty.
Dodáva sa vo forme sirupu a s vodou a oxidom uhličitým sa mieša až na mieste vo výčapných zariadeniach. Preprava nápoja CONTIGER si preto vyžaduje menej dopravných prostriedkov, skladovej plochy a tiež paliva. Balenie sa na 100% recykluje. Naša ekologická stopa je takmer neviditeľná...

/ ORIGINÁLNA CHUŤ / Zlozenie.html
/ PROFESIONÁLNA MANIPULÁCIA /Manipulacia.html
ENERGY4yousk_ENERGY4you.html
ZLOŽENIEZlozenie.html
FAKTY
MANIPULÁCIAManipulacia.html
TECHNIKATechnika.html
REKLAMNÉ PREDMETY Reklamne_Predmety.html
NA STIAHNUTIENa_Stiahnutie.html
LOUNGE KONCEPTsk_Lounge.html
/ kontaktný formulár /mailto:jordanov@contiger.sk?subject=
http://www.grapos.com/grapos_en
http://www.grapos.com/grapos_en/

visit us on

Zlozenie.html
späť  Zlozenie.html
/ Tiráž   Tiraz.html
/ Podmienky používania Podmienky_pouzivania.html
/ Copyright / sk_Copyright.html
OBCHODFakty_files/ConTiger_A4-Werbekatalog042012_ONLINE.pdf