ZRIEKNUTIE SA ZODPOVEDNOSTI

Copyright Informácie uvedené na tejto internetovej stránke sú majetkom spoločnosti Grapos GmbH. Tieto informácie môžete používať a reprodukovať ako tlačené kópie na referenciu iba pre vaše osobné použitie. Tieto informácie sa nesmú inak reprodukovať, distribuovať alebo prenášať žiadnym iným osobám, ani sa nesmú žiadnym spôsobom uvádzať v inom dokumente alebo inom materiáli bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Grapos GmbH.

Informácie na tejto internetovej stránke sú poskytnuté nami v dobrej viere a boli prevzaté zo zdrojov, ktoré považujeme za spoľahlivé. Netvrdíme, že informácie uvedené na tejto internetovej stránke sú presné, úplné alebo primerané a nemali by ste sa na ne žiadnym spôsobom spoliehať za akýmkoľvek účelom. Tu uvedené informácie nie sú určené na to, aby slúžili ako finančné alebo iné poradenstvo. Spoločnosť Grapos GmbH nebude zodpovedať žiadnej osobe alebo spoločnosti za používanie alebo spoľahnutie sa na akékoľvek tu uvedené nepresné informácie alebo názory.

Spoločnosť Grapos GmbH nijako neručí za žiadne ďalšie internetové stránky, ku ktorým je možný prístup cez túto internetovú stránku a v súlade s tým neprijíma žiadnu zodpovednosť za obsah alebo používanie takýchto internetových stránok alebo informácií na nich uvedených. Spoločnosť Grapos GmbH nebude zodpovedná žiadnej strane za akúkoľvek formu straty alebo škody vzniknutej v dôsledku akéhokoľvek použitia alebo spoľahnutia sa na akékoľvek informácie uvedené na takejto internetovej stránke alebo akýchkoľvek internetových stránkach, ku ktorým je možný prístup cez túto internetovú stránku.

sk_Home.html
späť  sk_Home.html
/ Tiráž   Tiraz.html
/ Podmienky používania Podmienky_pouzivania.html
/ Copyright /
/ PROFESIONÁLNA MANIPULÁCIA /Manipulacia.html
/ ORIGINÁLNA CHUŤ / Zlozenie.html